Backoffice pro Mariánské Lázně

Po tříměsíčním zkušebním provozu byl u našeho zákazníka Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. uveden do ostrého provozu modul pro Backoffice rozšířený o packet Fakturačních účtů

Nadstavbová část Fakturační účty pro programový modul OpenHotel přináší významná vylepšení a rozšíření současné funkcionality související s fakturací. Integrace všech funkcí souvisejících s fakturací do jediného modulu umožnila sjednotit a tím i zjednodušit pracovní postupy. Celý proces fakturace od vystavení po úhrady tak byl od základu přepracován a optimalizován pro aktuální potřeby našich zákazníků.

Plná kontrola nad fakturou


Gubi - Backoffice pro Mariánské LázněZákladní verze fakturačního modulu načítá údaje z osobních účtů klientů a převádí je do podoby tištěné faktury. Fakturační účty umožňují před samotným vytvořením do faktury zasáhnout. Chyběla vám možnost při fakturaci cestovní kanceláře zkontrolovat před tiskem detailní obsah položek nebo osob na faktuře? Chtěli jste do faktury přidat další položku, která nebyla na účtech hostů? Prostřednictvím Fakturačních účtů vám to umožníme – obsah faktury, osoby nebo položky, lze libovolně doplňovat nebo omezovat - vždy tak budete vědět, co do faktury dostanete. Kromě obsahu můžete díky Fakturačním účtům řídit i formu faktury – definovat obsah hlavičky, formát bloku dat, cíleně slučovat nebo rozdělovat položky, upravovat řazení a obsah jednotlivých údajů ve faktuře.

Fakturační účty v sobě obsahují automaticky i knihu faktur – z jednoho místa tedy můžete faktury vytvářet a zároveň obsloužit i jejich „životní cyklus“. U zálohových i zúčtovacích faktur můžete sledovat provize a úhrady, pro placení faktur můžete používat i vykrývání fakturami zálohovými – a to i částečně.

Inovovaný systém pro Backoffice je prvním uvolněným modulem z našeho nového produktu, který v sobě obsahuje ERP systém a díky tomu má zákazník funkce lázeňského i ekonomického systému pod jednou střechou.

Pokud vás zajímají bližší informace o novém programovém modulu, kontaktujte nás a můžeme společně průběh fakturace ve vaší organizaci významně zjednodušit.