Doplnění verzí v Savoy Westend

V návaznosti na upgrade IS OpenSpa v hotelu Savoy Westend ***** v Karlových Varech jsme dodali a zprovoznili u našeho zákazníka nové funkce pro podporu provozu – modul OpenWellness a nejnovější verzi modulu Restaurace.

Doplnění verzí v Savoy WestendProgramový modul OpenWellness spojuje výhody zatím dvou oddělených činností – plánování procedur a jejich prodej. Nyní má uživatel možnost v jednom programovém okně provést obě tyto činnosti, bez nutnosti spouštět více aplikací. Modul OpenWellness obsahuje plnohodnotnou pokladnu pro tvorbu standardních pokladních dokladů, u hotelových zákazníků, jako je Savoy Westend je pak samozřejmostí online přenos plateb na hotelové účty hostů.

Doplnění verzí v Savoy WestendVelkou inovací v nejnovější verzi modulu Restaurace je zavedení fotorealistického vzhledu rozložení stolů v jednotlivých restauracích, barech nebo jídelnách. Dle fotografické dokumentace jsme spolu se zákazníkem připravili podklady, které zvýší přehlednost v aplikaci a více ji tak přiblíží reálnému provozu. Těmito novými verzemi jsme u zákazníka pokryli velkou restauraci, bary a několik menších restauračních salónků. 
Zachovány zůstaly všechny důležité funkce pro komunikaci v rámci celého informačního systému - možnost připisovat položky na hotelové účty hostů, online odepisování prodaných položek ze skladu a návaznost na celý stravovací systém.