Duální zobrazení cen – EUR SR

Duální zobrazení cen – EUR SRV týdnu od 23.6.2007 byl u našich slovenským zákazníků zahájen ostrý provoz IS OPENSpa s podporou duálního zobrazení cen na dokladech a fiskálních modulech. Tímto krokem byla završena  první etapa přechodu Slovenské republiky na měnu Euro z pohledu našeho informačního systému. V říjnu a listopadu 2008  bude tento proces pokračovat implementacemi změn platnými od 1.1.2009