EET - dokončení vývoje

Foto_9.jpg Dokončení vývojových prací v rámci elektronické evidence tržeb

Vrcholí vývojové práce na realizaci elektronické evidence tržeb v IS GubiSPA. 

Cílem vývojových prací je realizace elektronické evidence tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb v modulech Pokladna, Přijímací kancelář, Wellness a Restaurace tak, aby bylo možné zajistit evidenční povinnost od 1. 12. 2016.

Souběžně poskytujeme našim klientům informační servis v rámci přípravy na zavedení elektronické evidence tržeb.

Předání nových verzí modulů proběhlo 27. 9. 2016