Ekonomické vazby

Gubi - Ekonomické vazbyVýběr informačního systému pro wellness hotel i pro velkou lázeňskou organizaci představuje na začátku základní dilema – pořídit systém komplexní, od jednoho dodavatele nebo poskládaný, od více dodavatelů?

Pokud nepodlehneme reklamní masáži některých subjektů na českém trhu lze dojít k jednomu objektivnímu názoru – tzv.komplexní řešení (tedy pro celý provoz) může poskytnout jen firma s dostatečným personálním a kapacitním potencionálem. Světoví giganti jako Microsoft nebo Google tento  potencionál mají, ale v oblasti hotelnictví, wellness nebo lázeňství se významně neangažují. Společnosti menšího formátu nebudou nikdy dostatečně silné pro udržení podpory u tak obsáhlého systému. Jen pro začátek je třeba myslet na ubytování, stravování, léčbu nebo rehabilitaci hostů, správu ekonomiky a majetku, personalistiku ...   Nebo znáte na trhu nabídku pokrytí „celého provozu“ bez kompromisů? Znáte někoho kdo je odborníkem „na všechno“?

Proto většinu poskytovatelů wellness a lázeňských služeb šla nebo jde cestou specializace – „mějme na každou oblast našeho podnikání podporu od nejlepšího na trhu a vzájemně je propojme nadřazeným systémem“. I řešení OpenSpa jde touto cestou – naše nabídka je jasně vymezená a zřetelná – IS OpenSpa pokryje oblasti spojené s „péčí o klienta“ – ubytování, lékařská nebo rehabilitační péče, stravování. V této oblasti vám nabízíme dlouhodobě ověřený a specializovaný systém pro podporu vašeho provozu. 

Aby bylo možno IS OpenSpa co nejlépe začlenit do struktury celé organizace máme připraveny propojovací datové můstky do mnoha známých ekonomicko-účetních programů:
Oracle Financies (Oracle)
Navision (Microsoft)
Byznys (JKR)
WAMS/3 (Mikros)
Pohoda (Stormware)
a mnohých dalších.

Kromě zde uvedených hlavních partnerů realizujeme i propojení do jiných ekonomických systémů na základě standardního datového rozhraní.

Až budete před rozhodnutím, zda mít systém komplexní, ale kompromisní, zvažte i možnost vybudovat váš informační systém na částech nejlepších pro danou oblast a jejich propojení datovými vazbami. Naše dlouhodobé zkušenosti jednoznačně ukazují, že tato cesta je osvědčená a správná.