Elektronická evidence tržeb

Foto_6.jpg Webináře na téma „Elektronická evidence tržeb“ a zahájení vývojových prací


Na přelomu jara a léta naše společnost připravila pro své klienty webináře na téma „Elektronická evidence tržeb.“ 

Klienti byli seznámeni s legislativním rámcem zavádění evidence tržeb podle zákona č. 112/2016 Sb., o harmonogramu zavádění evidence a základních krocích při administrativní a technické přípravě na zavedení.

Každý klient současně obdržel dokument o problematice zavádění elektronické evidence tržeb v ubytovacích a restauračních zařízeních. 

Několika klientům jsme také pomohli při řešení otázek, které se týkaly praktických problému při zavádění EET.


Byly zahájeny vývojové práce k realizaci elektronické evidence tržeb v rámci našeho informačního systému.