Elektronické zdravotnictví

Foto_8.jpg Webináře na téma „Elektronické zdravotnictví ve Slovenské republice a zahájení vývojových prací

Významné změny čekají naše slovenské klienty v rámci zavádění elektronického zdravotnictví ve Slovenské republice.

Připravili jsme proto pro slovenské klienty webináře na téma „elektronické zdravotníctvo“ dle zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme. Na webinářích jsme slovenské klienty informovali o obecném rámci zavedení elektronického zdravotnictví, ale i o změnách, které se týkají práce s našimi informačními systémy.

Současně byly zahájeny vývojové práce na splnění odpovídající legislativy. 

Cílem vývojových prací je splnění „zákona 153 zo 17. mája 2013, o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ při využívání informačních systémů společnosti GUBI computer systems s.r.o. klienty ze Slovenské republiky integrací informačních systémů s integračním prostředím národního zdravotnického informačního systému (NZIS).