Mandarin Oriental Prague

Foto_4.jpg Audit ochrany osobních údajů a technicko - organizační opatření na ochranu osobních údajů

V průběhu měsíce dubna byl ukončen audit přístupu k osobním údajům v hotelu Mandarin Oriental Prague, respektive ve společnosti Karmelitská s.r.o. 

Na základě zjištěných skutečností byl pro společnost vypracován dokument Technicko - organizační opatření na ochranu osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb. 

Dále byla provedena registrace kamerových systémů v registru Úřadu na ochranu osobních údajů a pracovníci vrcholového managementu byli proškoleni ve využití dokumentu při práci s osobními údaji klientů a zaměstnanců.

Děkujeme pracovníkům společnosti za spolupráci při provádění auditu a při vypracování dokumentu.