ICT a strategické služby - restaurační systém pro platformu mobilních terminálů

Dokončení realizace

Dne 30.04.2013 jsme dokončili realizaci Vývoje restauračního systému pro platformu mobilních terminálů v rámci projektu "SW aplikace GUBI CS" z III. výzvy ICT a strategické služby z Operačního programu Podnikání a inovace dotace z fondů EU. Díky podpoře z programu ICT a strategické služby jsme vytvořili novou generaci programového vybavení GubiSPA pro segment restaurací. Jedná se o informační systém určený pro pro přenosná zařízení připojená do sítě informačního systému radiovou technologií, pomocí kterých číšníci realizují objednávky jídel v restauraci, informují hosty o stavu jejich účtu, předávají informace o objednávkách hostů do kuchyně a při připojení bezdrátové tiskárny mají možnost vytisknout účet hosta při úhradě účtu.

Hlavní funkce mobilního restauračního systému:
· Vytvoření objednávky hosta
· Storno položky z objednávky
· Platba za konzumovaná jídla
· Přesun účtu hosta na jiný stůl
· Vytvoření podúčtů na stole
· Informace do kuchyně o servírování
dalšího jídla
· Náhled na účet pro hosta
· Tisk informativní účtenky na bezdrátové
tiskárně
· Dodatky k jídlu – přílohy
· Poznámky k jídlu
· Tisk kopie účtenky
· Volby při platbě účtu – platba kartou,
na účet hotelu
· Volitelná zobrazení objednávky podle
chod
· Volitelná zobrazení obrazovky placení
podle chodů
· Připisování jídla pomocí PLU kódů

EU.jpg