ICT v podnicích - databáze prvků dokumentace rehabilitačních a fitness cviků

Společnost GUBI computer systems s.r.o. v rámci projektu 2.2 ITP03/305 "Informační technologie GUBI CS" pořídila databázi prvků dokumentace regabilitačních a fitness cviků. Jedná se o databázi pro začlenění do vytvářené aplikace pro rehabilitační střediska a fitness zařízení. Projekt je realizován s finanční podporou Evropské unie.

EU.jpg