ICT v podnicích - výběrové řízení

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI

1. Firma: GUBI computer systems s.r.o.
Sídlo:
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, Nusle

IČ: 47678666

Kontaktní adresa:

Firma: GUBI computer systems s.r.o.

Adresa: 17. listopadu 555/17, 787 01 Šumperk

 

vyhlašuje pod názvem „Pořízení informačních technologií“ výběrové řízení na dodávku softwarových aplikací, komponent hardware a specializovaných softwarových technologií vyvinutých zakázkově dle specifikace Zadavatele.

Předpokládaný finanční rozsah plnění činí přibližně 4.500.000 Kč bez DPH.

 

2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.

3. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně nebo elektronicky na následujících kontaktech:

 

Adresa:

GUBI computer systems s.r.o.

17. listopadu 555/17, 787 01 Šumperk


Kontaktní osoba:

Alexej Kumpošt

E- mail: akumpost@gubi_cz

Tel.: +420 583 216 741

 

Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek uchazečů, přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.

4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 17.10.2011 v 11:00 hod.

5. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží, veřejným příslibem ani zadávacím řízením ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a právo výběrové řízení zrušit.

6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA DODÁVKY V RÁMCI OPPI

1. Firma: GUBI computer systems s.r.o.
Sídlo:
Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4, Nusle

IČ: 47678666

Kontaktní adresa:

Firma: GUBI computer systems s.r.o.

Adresa: 17. listopadu 555/17, 787 01 Šumperk

 

vyhlašuje pod názvem „Pořízení informačních technologií“ výběrové řízení na dodávku softwarových aplikací, komponent hardware a specializovaných softwarových technologií vyvinutých zakázkově dle specifikace Zadavatele.

Předpokládaný finanční rozsah plnění činí přibližně 4.500.000 Kč bez DPH.

 

2. Podrobné podklady a informace nezbytné pro zpracování a podávání nabídek, kvalifikační předpoklady uchazečů a požadavky na jejich prokázání i způsob a kritéria hodnocení nabídek včetně váhy jednotlivých kritérií jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.

3. Zadávací dokumentaci je možné si vyžádat písemně nebo elektronicky na následujících kontaktech:

 

Adresa: GUBI computer systems s.r.o.
17. listopadu 555/17, 787 01 Šumperk

Kontaktní osoba: Alexej Kumpošt

E- mail: akumpost@gubi_cz

Tel.: +420 583 216 741

 

Výše uvedená adresa je zároveň místem pro podání nabídek uchazečů, přičemž rozhodující je datum přijetí nabídky, nikoliv datum odeslání.

4. Soutěžní lhůta pro předkládání nabídek začíná dnem následujícím po vyhlášení výběrového řízení v Obchodním věstníku a končí dne 17.10.2011 v 11:00 hod.

5. Společnost prohlašuje, že toto výběrové řízení není veřejnou obchodní soutěží, veřejným příslibem ani zadávacím řízením ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky a právo výběrové řízení zrušit.

6. Dle § 2e zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly