Kulatý stůl Workforce managementu

Praha Slovanský dům, 15.3.2011

Slovansky_Dum_1.JPGSpolečnost Gubi computer systems pořádala 15. března 2011 neformální setkání HR manažerů předních pražských hotelů na téma Workforce management v mezinárodní hotelové praxi.

 

Problematika řízení nákladů v závislosti na obsazenosti hotelu a plánovaných konferečních akcích byla v posledním roce často zmiňována našimi klienty v ČR. Mnoho z nich vnímá řízení lidských zdrojů jako výzvu ke zlepšení finanční efektivity své organizace. Abychom mohli odpověďně posoudit celou problematiku, absolvovali jsme stáž v Izraeli, kde jsme navštívili řadu hotelů včetně Hiltonu, Sheratonu a místního řetězce 13 čtyř a pětihvězdičkových hotelů Isrotel. Setkali se s jejich HR manažery, finančními řediteli a vedoucími provozních úseků a zajímali se o způsoby řízení nákladů na lidské zdroje v závislosti na obsazenosti. Když jsme si uvědomili, že existují cesty, jak citelně snížit hotelům a lázním náklady, kontaktovali jsme 20 nějvětších pražských hotelů, které potvrdili potíže v této oblasti. Proto jsme se rozhodli uspořádat hlubší diskusi o řízení HR nákladů uvedl před zahájením Peter Gubi.

 

V rámci pražského setkání byly prezentovány postupy plánování, tvorby HR rozpočtů, sledování jejich dodržování v oblasti lidských zdrojů v mezinárodních hotelových řetězcích  v Izraeli a Kanadě a také problémy, které řeší  jejich manažeři v oblasti workforce managementu.

 

V diskusní části setkání byl prostor pro porovnání předložených poznatků s praxí v ČR a posouzení možnosti uplatnění zahraniční postupů v  místních podmínkách. Účastníci se shodli na sílícím tlaku na vyšší efektivitu řízení personálních nákladů a procesů, který přinesla ekonomická recese a nezbytnosti hledání cest pro snižování nákladů v této oblasti.

 

Velká pozornost se soustředila na diskusi o nejrozšířenějším nástroji pro pro řízení a kontrolu nákladů - MS Excel a především omezení, která s sebou přináší - dostupnost informací pro pracovníky, potíže při změnách dat nebo problémy s denním monitorováním nákladů.


„Přínosem setkání je především to, že jsme si ověřili přenositelnost postupů řízení lidských zdrojů a snižování nákladů z mezinárodního prostředí do českého lázeňského a hotelového segmentu a vyslechli si připomínky manažerů, které jim v současnosti brání v dosahování vyšší efektivity. V diskuzích se také hovořilo o  problémech, které existují v oblasti plánování nákladů, outsourcingu nebo řízení absencí a přesčasů, kde vidíme velký potenciál pro další úspory“ zhodnotil setkání Alexej Kumpošt z pořádající společnosti.

 

Zájem o debatu nás velmi těší. Děkujeme všem, kdo se - ať již jako aktivní účastníci, nebo jako diskutující - zúčastnili.