Lázně Teplice nad Bečvou

Foto_5.jpg Audit ochrany osobních údajů a technicko - organizační opatření na ochranu osobních údajů

V květnu byl zahájen audit přístupu k osobním údajům ve společnosti Lázně Teplice nad Bečvou a.s. 

Na základě auditu byl vypracován dokument Technicko-organizační opatření na ochranu osobních údajů podle zákona č.101/2000 Sb., v informačních systémech společnosti.


V dokumentu byla popsána rizika bezpečnostních incidentů při nakládání s osobními údaji klientů a zaměstnanců a navržena opatření k minimalizaci těchto rizik.


Děkujeme pracovníkům společnosti za spolupráci při provádění auditu a při vypracování dokumentu.