Nová pobočka v Rusku

Společnost GUBI v Sankt Petěrburgu

V důsledku stále se zvyšujícího počtu zákazníků a obchodních požadavků na rozsáhlém ruském území, jsme otevřeli další obchodní zastoupení. Významné obchodním aktivity v severozápadní části Ruska předurčily v srpnu 2013, jako další místo pro rozšíření naší společnosti, druhé největší město Ruska - Sankt Petěrburg. Dosavadní půlroční fungování nás utvrdilo v tom, že se jednalo o krok správným směrem. Společně s ruskými spolupracovníky připravujeme na rok 2014 další obchodní expanzi v tomto atraktivním regionu.