Novela zákona o NZIS

Z__kon.png Vláda SR 2.11.2016 schválila novelu zákona o národním zdravotnickém informačním systému

Elektronické průkazy pojištěnců se v rámci eHealth na Slovensku nakonec nebudou využívat vůbec. Vyplývá to z novely zákona o národním zdravotnickém informačním systému, kterou 2.11.2016 schválila vláda.

Pojištěnci mají pro potřeby elektronického zdravotnictví využívat občanské průkazy s elektronickým čipem. "Osoby, kterým byl vydán občanský průkaz s elektronickým čipem, budou moci takový občanský průkaz použít i na přístup k údajům v elektronické zdravotní knížce, tak na svou identifikaci u poskytovatele zdravotní péče," píše se v návrhu.

Protože takový občanský nemá ještě každý, do konce roku 2021 budou moci ošetřující lékaři či záchranáři přistupovat k údajům z elektronické zdravotní knížky zadáním rodného čísla. Pojištěnci budou na prokazování využívat dosavadní průkazy pojištěnce. Ty budou zdravotní pojišťovny vydávat pouze těm pojištěncům, kteří nemají vydán občanský průkaz s elektronickým čipem. Možnost vydávání evropského průkazu pojištěnce zůstává nezměněna.

Co se týče termínů zavádění eHealth, nedochází novelou k žádné zásadní změně. Klíčovým termínem je 1. leden 2018, kdy musí být do národního zdravotnického informačního systému zapojena všechna zdravotnická zařízení na Slovensku.