Ochrana osobních údajů

Implementace ochrany osobních údajů v SLKP

Minulý týden jsme společně z pracovníky největších lázní Slovenska – Slovenských liečebných kúpelov Piešťany ukončili implementaci nejnovější verze systému GubiSPA, která se cíleně zaměřuje na specifické požadavky zákona na ochranu osobních údajů. Zabezpečení souladu požadavků zákona a chodu společnosti znamenalo zásadní změny v pracovních procesů a zvyklostí téměř u všech pracovníků společnosti. Díky příkladnému přístupu pracovníků SLK již v přípravných fázích implementace, které trvali několik měsíců, proběhlo k 18. 6. 2014 spuštění ostrého provozu hladce.