Ochrana osobních údajů

OOU.jpg Certifikace úřadem na ochranu osobních údajů

V průběhu měsíců března a dubna 2015 provedl Úřad na ochranu osobních údajů certifikaci podkladů pro dokumentaci spojenou se Zákonem na ochranu osobních údajů. Dokumentace a pracovní postupy používané v rámci našich služeb při aplikaci Zákona na ochranu osobních údajů u našich klientů byly Úřadem na ochranu osobních údajů označeny jako plně odpovídající zákonu.