Odborný seminář

Odborný seminář - Gubi - ŠumperkVe dnech 14.-15.8.2008 se uskutečnil v našem šumperském sídle mezinárodní  seminář na téma „Uplatnění odborně orientovaného software v rehabilitačních a tréninkových centrech v Německu“. Za účasti osobních trenérů působících v této oblasti byly diskutovány potřeby tohoto segmentu trhu a hledány vhodné softwarové nástroje na jejich rozvoj.


Výsledkem setkání je dohoda na spolupráci s vybranými partnery v Německu a příprava nového produktu – nástroje pro plánování osobního tréninku a rehabilitačních cvičení. Po dokončení vývoje a zkušebním provozu bude celý produkt uveden na německý, český i slovenský trh.