OpenPlus Academy

Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu na Filozoficko-přírodovědecké fakultě Slezské Univerzity v Opavě byly v rámci projektu "OpenPlus ACADEMY" poskytnuty licence našich produktů OpenHotelOpenMedicalOpenWellness pro účely výuky.

Projektem "OpenPlus ACADEMY" umožňujeme středním, vyšším odborným a vysokým školám se zaměřením na hotelnictví, lázeňství a cestovní ruch využívat bezplatné výukové licence našich produktů.  Náklady spojené s instalací systémů jsou zpoplatněny zvýhodněnou sazbou.   

Pokud máte zájem o další informace, neváhejte nás kontaktovat (obchod.gubi.cz).

OpenPlus Academy - Gubi