Podporované verze

Aktuální verze: V8.SP7.5

Informace k podporovaným verzím:

Verzi 5 nepodporujeme.
Verzi 6 podpora do konce roku 2018.
Verzi 7 podpora do konce roku 2019.
Verzi 8 podpora do konce roku 2020.

Pro nepodporované verze se helpdesk neposkytuje. V případě, že instalovaná verze je o dvě čísla vyšší (např. z verze 5 na verzi 7) bude to chápáno jako dva upgrady.Pokud budou chybět dvě verze následující po verzi instalované, bude potřebné aktuální instalaci uskutečnit jako úplně novou.