Rekondiční pobyty

Příspěvky pro poskytovatele rekondičních pobytů

Zdravotní pojišťovna DÔVERA nově poskytuje smluvním zařízením v SR, které léčí jejich klienty, příspěvky pro rekondiční pobyty. Tyto příspěvky za klienty rekondičních pobytů je možné získat po uzavření smlouvy se zdravotní pojišťovnou a vykázáním tzv. bodové dávky. Vyúčtování dávky je možno provádět z IS GubiSPA.

Pro více informací se na nás obraťte, poradíme Vám, co je třeba pro získání příspěvku zajistit.