Summit SPA asociací - Jalta

Summit SPA asociací - Jalta4. - 7.5. 2008 se konalo setkání vedoucích pracovníků, specialistů a investorů v oblasti lázeňství - Mezinárodní SPA Summit pod záštitou Ukrajinské Spa asociace. Cílem summitu bylo předávání zkušeností jednotlivých národních asociací pro formování mezinárodních Spa standardů, profesní přípravy a zvýšení rentability podnikání v této oblasti. Setkání se kromě zástupců pořádající země účastnili i zástupci Spa asociací USA, Japonska, Francie, Itálie, Litvy, Řecka.


Naše společnost vystoupila na konferenci s příspěvkem na téma "Komplexní informační technologie v lázeňských zařízeních" a referátem "Cesty rozvoje evropských informačních technologií ve SPA odvětví".

Summit SPA asociací - JaltaSummit SPA asociací - Jalta