Systém řízení lázeňských a hotelových společností

Systém řízení lázeňských a hotelových spoloečností pro top management

V měsíci únoru jsme provedli pilotní instalace nových nástrojů určených pro top management lázeňských a hotelových společností. Jedná se o nástroje, které poskytují okamžitý přehled o stavu společnosti s prognózou vývoje až na jeden rok dopředu.

Nástroje jsou vhodné jak pro řetězcové společnosti (členění sestav podle středisek, hotelů, budov.), tak pro menší lázeňská zařízení. Naleznete zde všechny důležité ukazatele, které již patří mezi standard pro měření úspěšnosti hotelů a lázní, jako je Total Room revenue, F&B revenue, SPA revenue, RevPAR var%, Total revenue var%, OTB a další.