VÝSTAVA MITT „CESTOVNÍ RUCH A TURISTIKA 2013"

Účast na jubilejní dvacáté mezinárodní výstavě MITT „CESTOVNÍ RUCH A TURISTIKA“ 2013, Moskva

Ve dnech 20.3. – 23.3.2013 jsme se zúčastnili mezinárodní výstavy MITT „CESTOVNÍ RUCH A TURISTIKA“, která je významnou událostí v oblasti cestovního ruchu. Výstava probíhá každý rok v Moskvě a je uznávána odbornou veřejností jako jedna z důležitějších akcí v kalendáři výstav. Výstava se stala hlavním průmyslovým fórem pro profesionály v oblasti cestovního ruchu Ruska a východní Evropy.

 

PODLE SVĚTOVÉ ZDRAVOTNICKÉ ORGANIZACE BUDE DO ROKU 2022 CESTOVNÍ RUCH A ZDRAVÍ BUDE JEDNÍM Z KLÍČOVÝCH GLOBÁLNÍCH ODVĚTVÍ.


RF1.jpgRF2.jpg


Všechny čtyři dny výstavy MITT v sekci „Zdravotní turistika“ prezentovalo své služby nesčetně firem  z Rakouska, Belgie, Bulharska, Francie, Německa, Řecka, Indie, Izraele, Jordánska, Španělska, Irska, Itálie, Koreje, Litvy, Lotyšska, Ruska, Turecka, České republiky, USA, Švýcarska, Švédska, Thajska, Ukrajiny, Singapuru, Slovinska, Chorvatska, Spojených arabských emirátů, Estonska a dalších zemí v odvětví:

 • veřejné a soukromé zdravotní fondy
 • diagnostické centra a kliniky
 • rehabilitační centra
 • lázeňská zařízení
 • poradenství, servisní organizace a pojišťovny
 • specializované cestovní kanceláře
 • zástupci leteckých společností - národních dopravců, soukromých společnosti atd.

 

Fakta a čísla:

 • 67% vystavovatelů se účastní výstavy MITT již více než pět let
 • 84% účastníků ohodnotilo výstavu jako úspěšnou anebo velmi úspěšnou
 • 95% vystavovatelů ohodnotilo účastí na MITT jak nejefektivnější ve srovnání s jinými podobnými událostmi, které byli provedený v Rusku
 • 69% účastníků počítají, že ziskovost účasti na MITT má nejvyšší reklamní pokrytí cílové skupiny a výkonnost v porovnání s jinými nástroji, které jsou běžně použité k propagaci služeb
 • 66% považují výstavu MITT jako hlavní nástroj k propagaci svých služeb v předstihu sezóny
 • 98% vystavovatelů již se zaregistrovali k účasti na výstavě roku 2014 nebo to mají v plánu