Workforce management - Hotel & Spa management 1-2/2011

Článek o přínosech workforce managementu

V odborném měsíčníku Hotel & Spa management byl uveřejněn článek "Přínosy Workforce managementu" o snižování nákladů na lidské zdroje v lázeňských a hotelových organizacích.

 

Jeho plné znění je dostupné v naší Press sekci.