Zahájení elektronické evidence tržeb

EET.jpg Během listopadu byla u všech českých klientů nainstalovaná aktualizace , která je nezbytná pro elektronickou evidenci tržeb.

Během listopadu byla u všech českých klientů nainstalovaná aktualizace programu GubiSPA SP č. 5 verze 8, která je nezbytná pro elektronickou evidenci tržeb v příslušných modulech IS GubiSPA.

Dále  byla v součinnosti s uživateli informačního systému provedena konfigurace systému, nastavení číselníků a učiněny další nezbytné kroky k úspěšnému provozu elektronické evidence tržeb.

Děkujeme všem pracovníkům, kteří s námi na zprovoznění elektronické evidence tržeb spolupracovali, a přejeme všem klientům hladký průběh evidence.

Jedna užitečná zajímavost na závěr. 21.11.2016 byl spuštěn server Hlídač EET. Zde je možné sledovat dostupnost a rychlost odezvy systémů EET. Jelikož taková služba na straně Generálního finančního ředitelství chybí, může být v některých situacích i pro naše klienty užitečným pomocníkem.