Změna účtování u VZP ČR

Foto 7_1.png Změna datového rozhraní pro vyúčtování zdravotní péče u VZP ČR

Změna datového rozhraní pro vyúčtování zdravotní péče u VZP ČR

Od 1. 7. 2016 platí nová verze datového rozhraní (v. 6.2.33) pro vyúčtování zdravotní péče u Všeobecné zdravotnické pojišťovny ČR  - Změny datového rozhraní k 1. 7. 2016 - doplněk č. 33

V rámci této změny byl proveden update u všech klientů s uzavřenou servisní smlouvou s legislativním update.