Změna sazby DPH u stravovacích služeb

food.jpg Od 1. prosince klesne restauracím sazba DPH z 21 na 15 %.

Ze zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb vyplývá změna sazby DPH u stravovacích služeb.

V příloze č. 2 zákona o DPH se za větu „55 Ubytovací služby.“ vkládá na samostatný řádek věta „56 Stravovací služby, podávání nápojů, pokud nejsou jako stravovací služby osvobozeny od daně podle § 57 až 59 nebo pokud se nejedná o podání alkoholických nápojů uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku 2203 až 2208 nebo tabákových výrobků uvedených pod kódy nomenklatury celního sazebníku kapitoly 24.“. Příloha č. 2 obsahuje seznam služeb podléhajících první snížené sazbě daně.

Doprovodný zákon k EET rovněž od prosince zavádí slevu na evidenci tržeb. Výše slevy na evidenci tržeb činí 5000 Kč. Sleva na dani činí nejvýše částku ve výši kladného rozdílu mezi 15 % dílčího základu daně ze samostatné činnosti a základní slevy na poplatníka. Slevu však nemůže využít každý, týká se totiž jen fyzických osob.