Změny komplexní lázeňské péče v českých lázních

Dne 3. srpna 2012 byla MZ ČR stanovena pravidla pro lázeňské pobyty hrazené ze zdravotního pojištění!

Avizovaná novela vyhlášky, tzv. nový indikační seznam, který přiznává nárok na tzv. komplexní a příspěvkovou lázeňskou léčbu, začne platit od 1. října 2012. Až do konce září může lékař vystavit svým pacientům návrh na lázeňskou péči „postaru“. V případě jeho schválení se bude lázeňský pobyt realizovat do konce roku 2012 nebo do termínu jeho platnosti a to právě podle původních, resp. stávajících pravidel.


Komplexní lázeňská léčba

Nový Indikační seznam zachovává plně hrazenou komplexní lázeňskou péči, ovšem zkrácenou o jeden týden (tj. dospělí pacienti budou mít nárok na tří týdenní pobyt, děti a dorost na čtyř týdenní). Pacienti čerpající tento typ lázeňské péče budou i nadále v režimu pracovní neschopnosti.

Příspěvková lázeňská léčba

Pro rozšíření řad pacientů s příspěvkovou lázeňskou péčí je nyní možné předepsat příspěvkovou lázeňskou péči v délce dvou týdnů. Nově bude moci praktický lékař - po konzultaci s pacientem - navrhnout délku této péče v rozsahu tří nebo pouze dvou týdnů.

Některým lázeňským místům, díky jejich přírodním léčivým zdrojům byla přiznána možnost lázeňské léčby nových onemocnění, které se v těchto místech doposud léčit nemohly. U dětí je pak v některých léčebnách možno nově čerpat lázeňskou péči již od 1,5 roku. Přesný výčet těchto změn udává novelizovaný Indikační seznam

Zůstala také zachována možnost opakované lázeňské léčby ve formě komplexní či příspěvkové lázeňské péče. U většiny chronických onemocnění tak mohou lékaři svým pacientům doporučit komplexní lázeňskou péči ke zlepšení jejich zdravotního stavu opakovaně jako dosud.


Stručné shrnutí změn

  • Zkrácení délky komplexní lázeňské péče u dospělých z 28 na 21 dnů
  • Stanovení délky lázeňské péče pro děti a dorost na 28 dnů
  • Délka příspěvkové lázeňské péče - 21 nebo 14 dnů (dle dohody s lékařem):
  • Možnost opakování lázeňské péče zachována: Možnosti opakování lázeňské léčby u jednotlivých indikací přesně definuje Indikační seznam. Při posuzování nároku na lázeňskou péči se do celkového limitu opakovaných pobytů budou započítávat pobyty uskutečněné od 1. října 2009.
  • Příležitost pro rozšíření diagnóz pro dospělé i děti: Přes omezení, která vyhláška nově zavádí (např. zrušení edukačních pobytů pro diabetiky), rozšiřuje vyhláška řadě lázeňských míst možnosti léčby o nové indikace, a to jak pro dospělé tak i děti.