Centrální evidence ploch

  • Evidence parametrů ploch
  • Historie manipulace s plochami
  • Přiřazení majetku k jednotlivým plochám
  • Tisk čárových kódů ploch – jednorázový i hromadný tisk