Denní uzávěrka

  • Kontrolní uzávěrkové sestavy
  • Automatické generování položek na účty klientů
  • Zablokování úprav údajů předcházejícího dne
  • Aktualizace údajů v datových skladech pro statistiky
  • Kontrolní protokoly