Docházkový systém

S_benefit.png Modul pro evidenci docházky rozšiřuje plánování pracovníků a pracovních rozvrhů o skutečnost: porovnání skutečných údajů vůči plánu je klíčové pro úspěch jakéhokoliv plánování. Nejen, že tím vynucujete dodržování HR rozpočtů, ale také zkvalitňujete své plánované odhady nákladů.

Docházkový systém dále umožňuje:

  • Vytvořit přesné podklady ke korektnímu výpočtu mezd.
  • Zabezpečit, aby vytvářené podklady byly v souladu s platnými právními předpisy, pracovními smlouvami, vnitrofiremními předpisy a směrnicemi.
  • Z jednoho místa automaticky sledovat činnosti zaměstnanců související s docházkou na pracoviště.
  • Přenos údajů z evidence docházky do mzdového systému.
  • Ke zvoleným pracovním pozicím, nebo provozním útvarům sledovat pracovní čas a související náklady.
  • Sbírat, analyzovat a sledovat rozložení a rozdělení pracovních úkolů (hodiny/náklady na jednotlivé provozní úseky nebo pracovní pozice).

 

Hlavní výhody Docházkového systému:

  • Omezuje chyby způsobené lidským faktorem.
  • Eliminuje manuálně prováděné činnosti.
  • Řízení nákladů na lidské zdroje.
  • Zvyšuje produktivitu pracovních procesů.