Fakturace

  • Fakturační účty – převod položek z účtů klienta automatický, ruční
  • Vystavení faktur z fakturačních účtů – různé typy seskupení položek, přidávání, storna položek před vystavením faktury
  • Provizní systém
  • Zálohové faktury
  • Kniha vystavených faktur
  • Evidence a sledování úhrad k fakturám