Fakturace pro české zdravotní pojišťovny

  • Individuální vyúčtování léčebné péče
  • Souhrnná měsíční fakturace
  • Elektronické dávky pro zdravotní pojišťovny
  • Evidence a vykazování regulačních poplatků