Fitness Pro

Fitness.png Komplexní systém pro řízení sportovních a fitness center, který umožňuje jednoduše, ale efektivně obsluhovat klienty.

Systém nabízí funkce jako je evidence klientů včetně nabídky různých typů členství a zákaznických karet s předplaceným kreditem. Jednoduchý rezervační systém umožňuje obsluhovat neomezené množství objektů např. squash, aerobní sály, kardio zóny, solária apod. nabízené ve sportovním centru. Pro tyto objekty je možno vytvářet různé rozvrhy akci, které lze periodicky opakovat. Díky storno poplatků je možno omezit ziskové ztráty kvůli na poslední chvíli zrušeným rezervacím ze strany klientů.

Dále jsou v systému obsaženy funkce pro prodej doplňkového zboží. Prodej je možný jak za hotové, tak využitím zákaznické karty s kreditem, platební kartou nebo např. poukázkou. Veškeré tržby jsou evidované v pokladní knize, ze které je možno tisknout nejrůznější finanční sestavy.  Systém eviduje veškeré pohyby zboží od jeho příjmu, přes rozdělení na jednotlivé bary až po konečnou inventuru.

Pomocí speciálních statistik je možno zajistit podklady pro odměňování jednotlivých trenérů na základě počtů odtrénovaných hodin a počtů klientů.

Systém je možno napojit na různá externí zařízení jako jsou čtečky karet, bankovní systém pro e-platby, různá relé, turnikety pro vstupy do jednotlivých zařízení apod.

 

  • Rezervační systém
  • Bar
  • Pokladna
  • Klubové členství
  • Statistiky
  • U jednotlivých klientů je možné sledovat a vyhodnocovat: