Grafický přehled služeb

  • Grafické zobrazení načasovaných a prodaných procedur klienta
  • Odlišení prodaných a časovaných procedur
  • Možnost automatického a ručního dočasování procedur
  • Rušení načasování procedur