Interface

  • Volitelné vazby na hotelový systém Hotel
  • Ekonomické (účetní) systémy