Interface modulu Hotel

  • Telefonní ústředny – Check-in, Check-out linek, změny stavů pokojů, platba za hovory, převod na účty klientů
  • Zámkové systémy - Check-in, Check-out, blokování karty, identifikace kartou/čipem při platbách
  • PayTv
  • Ekonomické (účetní) systémy
  • Internetové on-line rezervace