Interface

  • Volitelné vazby na externí subsystémy PMS
  • Kartové identifikační systémy - identifikace kartou/čipem
  • Ekonomické (účetní) systémy