Klubové členství

  • automatické hlídání platnosti členství v klubu
  • automatické hlídání časových pásem, které má klient povolena
  • kompletní evidence členů s veškerými důležitými údaji (foto, kontakt, typ členství, atd…)
  • kompletní evidence nečlenů (potencionálních zákazníci)
  • automatické načítání úhrad z banky