Lékař, rehabilitační sestra

lekar_velikost_box2_2.png Systém pro podporu procesů lékaře a sestry v lázeňských nebo rehabilitačních zařízeních. Modul Medical zajišťuje vedení kompletní zdravotní dokumentace (anamnesa, medikace, dekurs, vstupní, propouštěcí zpráva apod.), práce s osobními údaji klienta, využití standardních číselníků (diagnóz, indikací, výkonů, léků – AISLP).

Systém podporuje předpis léčebného programu pomocí sad procedur nebo individuálně dle potřeb klienta, využívání pracovního času lékařů ve vztahu ke klientům. Rozšiřující moduly umožňují propojit systém s časováním procedur, laboratoří, skladem léků nebo pracovištěm dietní sestry. V případě opakovaných pobytů klientů je k dispozici lékařský archiv.Pro vedoucí lékaře nabízí systém možnosti sledování a vyhodnocování množství i nákladů na předepisované procedury, vyšetření, léky. Stejně tak sestavy počtu odléčených klientů nebo vykázaných výkonů.

  • Práce s klientem
  • Práce s dokumentací
  • Předpis procedur
  • Předpis léků
  • Laboratoř
  • Plánovací kalendář

Prohlédněte si atraktivní funkce modulu Lékař:


Zajímá Vás, jak může modul Lékař nebo některý z jiných našich produktů pomoci vašemu zařízení, kontaktujte náš obchodní tým. Rádi Vám poradíme.