Facility management (EMa)

openEma.png Systém pokrývající procesy provozu, správy a údržby movitého a nemovitého majetku v hotelech a lázeňských zařízení. S vzrůstajícím tlakem na efektivní hospodaření a nakládání s nemovitým majetkem vzrůstá i potřeba aktuálních, jednotných a kompletních informací o tomto majetku pro hotelová zařízení, a to pokud možno v co nejkratším čase.

Pro podporu rozhodování jsou kromě ekonomicko-finančních informací obsažených v majetkové či účetní evidenci organizace důležité i technicko-provozní informace (technický stav objektu, jeho energetická náročnost, rozsah plánované údržby či investic). Modul EMa zajišťuje pasport majetku s detailní evidencí struktury sledovaného majetku – staveb a objektů, jejich vybavenost technickým zařízením, nábytkem, příslušenstvím. Obsahuje i žádankový systém a modul pro práci s drobným majetkem.

  • Správa majetku a vybavení
  • Centrální evidence ploch
  • Žádankový systém
  • Inventura
  • Správa drobného majetku
  • Interface

Prohlédněte si funkce modulu Facility management:

 


Zajímá Vás, jak může modul Facility management nebo některý z jiných našich produktů pomoci vašemu zařízení, kontaktujte náš obchodní tým. Rádi Vám poradíme.