Plánovací kalendář

  • Individuální sestavení pracovního plánu lékařem.
  • Možnost využití šablon pracovního týdne.
  • Plánování specifických úkolů – příjmy, odchody, vizity, kontroly
  • Delegování úkolů vedoucími pracovníky
  • Kontrola plnění zadaných úkolů a využití času klienty