Plánování směn

S_jobsch_1.png Modul Plánování směn zjednodušuje naplánovaní prací pro zaměstnance, provozní úseky nebo skupiny zaměstnanců. S využitím jednoduchých nástrojů lze vytvářet rozmanité pracovní rozvrhy, provádět plánování směn nebo užívat připravené šablony pro plánování přesčasů.

Použití modulu Plánování směn umožňuje:

  • Vytvářet pracovní rozvrhy (plány směn) podle vývoje obsazenosti hotelu a obchodních akcí.
  • Sledovat a řídit požadavky na přesčasovou práci. Ihned reagovat na absenci pracovníka, či příliš vysoký počet odpracovaných hodin.
  • V reálném čase měnit a distribuovat pracovníkům pracovní rozvrhy, odsouhlasení přesčasů, absencí apod.
  • Významně snížit časovou náročnost vytváření pracovních rozvrhů.

 

Hlavní výhody modulu Plánování směn:

  • Eliminace manuálních činností.
  • Růst produktivity práce.
  • Omezení nežádoucích provozních nákladů.
  • Řízení nákladů na lidské zdroje.
  • Minimalizace neshod se zaměstnanci.
  • Přímý přístup zaměstnanců k údajům o docházce, přesčasech, absencích pomocí samoobslužného webového rozhraní.