Pokoje

  • Interaktivní grafická mapa pokojů (ubytovací štafle)
  • Vlastnosti pokojů
  • Blokování pokojů (out of order, out of service)
  • Housekeeping
  • Sestavy pro pokojské