Práce s dokumentací

  • Vedení dokumentace – anamnesa, medikace, diagnoza, dekurs, kontrolní vyšetření…
  • Uživatelsky definovatelný vzhled na základě šablon
  • Možnost vkládání obrázků, tabulek a dalších funkcí v běžných textových editorech
  • Možnost vkládání předefinovaných textů nebo výběrů z textových číselníků
  • Přenos datových polí z jiných částí programu do dokumentace – osobní údaje klienta, procedury, diety, výkony, laboratorní výsledky apod.
  • Cizojazyčné verze dokumentace