Práce s fitness dokumentací

  • Vedení fitness dokumentace – cíle, osobní a sociální anamnéza, stavba těla, vitální funkce a výkonnostní testy …
  • Uživatelsky definovatelné otázky a vzhled fitness anamnézy
  • Přenos údajů do dalších částí modulu – osobní údaje klienta, vyšetření, cíle apod.
  • Grafické znázornění vyšetření
  • Cizojazyčné verze dokumentace