Práce s klientem

  • Ubytování klientů a skupin s rezervací nebo bez rezervace, změna ubytování
  • Check-in s vazbou na banku klientů
  • Vedení účtů klientů – klient není omezen jedním účtem
  • Natížení účtů denní uzávěrkou, automatikou dopředu, ruční
  • Vedení účtů v různých měnách, depositní účty
  • Přesuny mezi účty (automatické, ruční), dělení, storna účtů
  • Kombinace různých typů plateb (hotovost, platební karty, faktury, poukázky, šeky, reprefond atd.)
  • Vedení hotelové knihy, hlášení pro policii a cizineckou policii, účtování hotelových poplatků
  • Check-out