Práce s klientem

 • Pobytové karty klientů (vazba na banku klientů)
 • Karty klientů typu Walk-in
 • Tvorba skupin
 • Banka klientů – osobní údaje klientů, CRM
 • Cenové hladiny a slevový systém
 • Vedení účtů klientů v různých měnách, depositní účty
 • Přesuny mezi účty, dělení, storna účtů
 • Depositní systém
 • Kombinace různých typů plateb (hotovost, platební karty, poukázky, šeky, atd.)
 • Různé varianty tisků s rezervovanými, prodanými a časovanými procedurami
 • Tisky v jazykových mutacích
 • Přenosy doporučených procedur ze systému Lékař