Práce s klientem

  • Pobytové karty klientů (vazba na banku klientů)
  • Karty klientů typu Walk-in
  • Karty ambulantně léčených klientů
  • Oddělené zpracování osobních a lékařských údajů